Stichting Nieuw Amsterdams Peil is aangemerkt als goed doel met ANBI-status, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Met de Geefwet wil de overheid het geven aan cultuur stimuleren. Dit houdt in:
– dat u als donateur fiscaal gunstig kunt geven: uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Hierdoor schenkt u Nieuw Amsterdams Peil meer dan het u netto kost.
– Stichting Nieuw Amsterdams Peil hoeft door de Geefwet geen schenkbelasting te betalen over uw gift.


In sommige gevallen is het door de zogenaamde ‘multiplier’ mogelijk om nog een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting. Deze multiplier geldt tot en met 2017 en is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s.
Om van de voordelen van de Geefwet gebruik te kunnen maken, gelden bepaalde criteria. Hieronder een aantal relevante vragen en antwoorden:

Informatie over Nieuw Amsterdams Peil

Wij staan u graag te woord voor meer informatie over schenkingen en de fiscale voordelen van de Geefwet.
nieuwamsterdamspeil@xs4all.nl of 06 454 94 055 (Heleen Hulst).


Betalingsgevevens


U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL82ABNA0447744003 t.n.v. Nieuw Amsterdams Peil.


Organisatie


Heleen Hulst en Gerard Bouwhuis, artistieke en zakelijke leiding

Bestuur Nieuw Amsterdams Peil

  • Rosita Wouda, voorzitter
  • Vera Beths, secretaris
  • Janneke Godschalk, penningmeester
  • Martijn Padding, bestuurslid