Maar wat er ook gebeurt er klinkt muziek is het refrein van ‘Wintertenen, luizen en eczeem, de typhus en de kanker en de griep’ van Ischa Meijer, Olga’s lievelingslied. Het werd de titel van dit programma van Olga Zuiderhoek over muziek uit haar 20e eeuw en ze wilde Gerard Bouwhuis voor de muziek, waar het om draait: Bartok, Antheil, Andriessen, Breuker, Gershwin, Johnny & Jones en natuurlijk Stravinsky.
Ze laten de doden meespelen: Gerard speelt met Breuker, Olga zingt met Ischa. 

Totaaltheater op 5 vierkante meter: tekst, muziek en beeld, vaak grappig, soms woestmakend droevig, maar hoe dan ook: er klinkt muziek!
Gerard speelt en Olga vertelt waarom. ‘De 20e eeuw telt 2 wereldoorlogen, ik heb ze beide misgelopen, hoeveel mazzel kan je hebben.’ 

Tekst, spel: Olga Zuiderhoek
Piano: Gerard Bouwhuis
Video, beeld: Peter Claassen
Regie: Kees Prins
Productie: Hanneke Uijt de Willigen

Met dank aan Theaterbureau De Mannen
speciale dank aan Heleen Hulst

2 decemberA N K E V E E N – T H E A T E R  D E  D I L L E W I J N20:15KAARTEN
3 decemberD E N  H A A G  – T H E A T E R  K O R Z O 20:30KAARTEN
5 decemberA M S T E R D A M – M U Z I E K G E B O U W  A A N  ‘T  I J k l e i n e   z a a l 20:15KAARTEN
6 decemberA M S T E R D A M – M U Z I E K G E B O U W  A A N  ‘T  I J k l e i n e   z a a l 20:15KAARTEN
8 decemberH A A R L E M  –  T H E A T E R  D E  L I E F D E 20:30KAARTEN
9 decemberP U R M E R E N D – D E  P U R M A R Y N20:30KAARTEN
11 decemberD E V E N T E R – T H E A T E R  B O U W  K U N D E16:00KAARTEN
13 decemberM I D D E L B U R G – C O N C E R T Z A A L 20:30KAARTEN
16 decemberD E L F T – T H E A T E R  D E  V E S T E20:15KAARTEN
17 decemberC I T Y O F W E S O P A – W E E S P 20:15KAARTEN
18 december‘S- H E R T O G E N B O S C H – W I L L E M  T W E E  T O O N Z A A L14:30KAARTEN
27 decemberL E I D E N – S C H O U W B U R G20:15KAARTEN
29 decemberA M S T E R D A M – M U Z I E K G E B O U W  A A N  ‘T  I J k l e i n e   z a a l 20:15KAARTEN
30 december A M S T E R D A M – M U Z I E K G E B O U W  A A N  ‘T  I J k l e i n e   z a a l 20:15KAARTEN